Calderes de condensació, alt rendiment i gran estalvi

Segons un estudi molt exhaustiu realitzat per l’IDAE el passat 2011, a les nostres llars quasi bé la meitat de l’energia consumida és a causa de la calefacció i en la majoria dels casos no se n’està fent un ús eficient, de manera que podríem estalviar molt si introduíssim alguns canvis. 

Una bona manera d’aconseguir estalvi i a la vegada reduir les emissions de CO2 seria optant per les calderes de condensació. Mentre que la majoria de calderes tenen un rendiment d’entre el 80 i el 95% tenint així unes pèrdues considerables d’energia, les calderes de condensació tenen un rendiment òptim, arribant a assolir el 105%.

Com?
Doncs molt senzill, són capaces de condensar (d’aquí els ve el nom) una part important del vapor d’aigua que contenen els gasos de combustió i al condensar desprenen calor amb el canvi de fase de l’aigua. Aquesta escalfor resultant l’aprofita la pròpia caldera i  beneficia tan al medi ambient com a la butxaca dels usuaris podent assolir així estalvi a tots nivells.
En aquest video ens ensenyen molt gràficament el seu funcionament:

 

Així doncs, encara que aparentment calgui fer una inversió inicial i a molta gent el freni, val la pena mirar les possibilitats que ens ofereix el mercat i canviar les antigues calderes per una de condensació ja que amb l’estalvi generat s’amortitzen ràpid els diners invertits.