El nostre futur: Tercera revolució industrial o desaparació del planeta?

Jeremy Rifkin, conegut economista, sociòleg, escriptor i assessor politic molt respectat, és l’autor d’aquest llibre que ens obre la ment cap aun futur que només pot passar, creu ell, per la unió de les energies verdes + internet, fusió que serà clau per a la tercera revolució industrial i el futur sostenible del nostre planeta.

Rifkin ens recorda que les antigues revolucions industrials, ja esgotades, han estat basades en la unió d’una tecnologia energètica i una de comunicacions (màquina de vapor + impremta la primera / petroli i combustibles fòssils + distribució elèctrica la segona) i creu que el nostre futur passa per una unió semblant.
Partint de la base, doncs, que és un fet innegable que s’estan esgotant els combustibles fòssils en els que hem basat l’economia energètica les darreres dècades i que aquesta dinàmica ha perjudicat greument la sostenibilitat del planeta, Rifkin creu que la tercera revolució industrial ha de passar forçosament per eliminar els efectes climàtics i mediambientals nocius que hem anat acumulant i que s’haurà de fer  mitjançant energies verdes i renovables com la solar, la eòlica, la mareomotriu o la biomassa.
És per això que totes les propostes d’aquest prestigiós assessor d’importants governs a nivel mundial passen per les energies renovables i basa tota la seva teoria en 5 pilars bàsics que es retroalimenten entre ells:
  • Orientar el futur energètic cap a les energies alternatives. De moment, la UE s’ha compromès a que el 20% de l’energia produïda el 2020 ja sigui renovable.
  • Transformar les vivendes i empreses en mini centrals energètiques autosuficients la qual cosa reactivaria l’economia, es crearien milions de llocs de treball i centenars de PYMES.
  • Desenvolupar la tecnologia de l’hidrogen i altres tecnologies d’enmagatzematge energètic perquè les energies renovables són intermitents i necessiten ser emmagatzemades.
  • Crear xarxes elèctriques intel·ligents que permetin “vendre” l’energiaenmagatzemada per internet.
  • Desplegar una flota de vehicles elèctrics que es podrán recarregar amb l’energia sobrant de les vivendes, empreses, etc.
I tot plegat, que podria semblar tret d’una pel·lícula de ciència ficció, s’hauria de fer amb rapidesa, ja que tal i com ell mateix sentencia en una entrevista a Euronews si no ens ho plantegem seriosament i actuem amb celeritat, “no hi haurà pla B”.
És a dir que, segons Rifkin, o bé hi ha un canvi de consciència a nivell mundial i tant els governs com les empreses i la societat civil s’uneixen cap a una revolució en els termes  que ell exposa o bé, per molt catastròfic que sembli, l’alternativa podría ser la desaparició del planeta Terra!

Què en penseu? Realment hem desembocat en una situación tan drástica? Creieu que aquests passos que exposa Rifkin són els que cal seguir?