La osmosi inversa: una solució saludable i sostenible

L’aigua: un element imprescindible a la nostra vida al que potser donem menys importància de la que es mereix.  Les dades són clares, el 70% del nostre cos és aigua, els nostres òrgans principals están formats majoritàriament per aigua i ens és imprescindible per viure ja que és essencial pel correcte funcionament del nostre cos. 

És cert que avui en dia tots tenim aigua corrent a casa i que el subministre  ens assegura la seva potabilitat, però sovint el mal gust o olor de la mateixa fa que ens limitem a fer-la servir per netejar i (no tothom) per cuinar, mentre que la resta de l’aigua que consumim és  embotellada, suposant així una gran despesa domèstica i un greuge innecessari al medi ambient (doncs multipliquem l’ús d’envasos de plàstic, del tot nocius pel nostre entorn).

La solució a tots aquests inconvenients passa per la osmosi  inversa, una tecnologia que té els seus origens als anys 50 en la potabilització de l’aigua marina i que avui en dia és ideal com a sistema de purificació de l’aigua domèstica. Amb una senzilla instal·lació i ocupant molt poc espai ens permet gaudir d’una aigua d’excel·lent qualitat i baixa mineralització tan sols obrint l’aixeta de casa.

 

En què consisteix la osmosi inversa?

Es tracta d’anar en contra d’un procés d’allò més habitual enla natura. Les cèl·lules minerals i animals obtenen l’aigua que necessiten per viure mitjançant la osmosi, un procés natural que fa que els líquids amb menys sals minerals travessin membranes semipermeables a la recerca de líquids amb més sals per trobar així l’equilibri. 
 
La osmosi inversa (imatge dreta) consisteix en pressionar artificialment la part on hi ha l’aigua més carregada de sals de manera que el líquid (sense les sals) flueixi inversament i s’aïlli a l’altra banda de la membrana semipermeable. És així coml’aigua resultant quedarà lliure d’impureses com els metalls pesats i altres substàncies (sulfats, bicarbonats, bacteris, microorganismes, virus…) que s’han anat arrossegant  per les canalitzacions del ubministre i que són nocives pel nostre cos.

L’aigua resultant, pura, sana i cristallina aporta molt beneficis tan a nivell de salut com econòmic o mediambientals:

  • Millora en qualitat de vida: aigua pura i saludable a l’aixeta de casa
  • Cuina més saborosa i seguretat total al netejar els aliments
  • Saludable 100%: és una aigua ideal per a la gent gran, pels que pateixen hipertensió, pels propensos a generar càlculs renals, pels que retenen líquids i per una millor digestió en els nadons.
  • Estalvi domèstic : es disminueix la despesa domèstica al no comprar aigua embotellada i ens estalviem també carretejar-la i enmagatzemar-la.
  • Col·labora amb el medi ambient: no genera residus plàstics i en disminueix la seva producció (per el·laborar una ampolla de plàstic calen 85 litres d’aigua).
  • Pràctica: es pot fer servir per la planxa, per regar les plantes d’interior, omplir aquaris…
  • Requereix molt poc manteniment i ocupa molt poc espai.

Tot són avantatges doncs i al mercat hi ha vàries opcions que només requereixen una inversió asequible i ràpidament amortitzada per poder-ne gaudir a les nostres llars.