• Aigua

  • Descalsificadors.
  • Osmosis.
  • Instal·lacions d’aigua sanitària.
  • Regs (jardineria i camps de futbol).
  • Legionel·la.
  • Cloradors.
  • Grups de pressió.
  • Deshumidificador.
  • Termos Elèctrics.
  • Manteniments preventius i correctius.
 • Calefacció

  • Radiadors d'alumini d'alta i baixa temperatura.
  • Radiadors de disseny.
  • Tovallolers.
  • Bomba de calor
  • Fancoils
  • Aerotermos
  • Sistemes radiants amb aigua i elèctric
  • Sistemes de terra radiant.
  • Sistemes de parets radiant.
  • Sistemes de sostres radiants (nivell Industrial o oficines).
  • Regulació, aixetes termostàtiques i termostats programables.
  • Instal·lació i susbstitució de calderes.
  • Manteniment i reparació de calderes de gas.
  • Servei autoritzat per Vaïllant, Beretta i Chaffoteaux.
 • Climatització

  • Instal·lacions d’aires condicionats amb bomba de calor domèstics i comercials.
  • Instal·lacions de sistemes de climatització industrial.
  • Sistemes de ventilació/Renovació d’aire.
  • Sistemes Inverter.
  • Sistemes VRV.
  • Sistemes de climatització per aigua.
  • Recuperadors de calor.
  • Condutes de fibra i planxa.
 • Detecció i extinció d’incendis

  • Sistemes de detecció d'incendis.
  • Sistemes de detecció de CO2.
  • Instal·lacio BIES.
  • Instal·lacio sprinklers (ruixadors).
  • Extintors.
  • Manteniments preventius i correctius.
 • Eficiència Energètica

  • Auditories d'estalvis Energètics potencials.
  • Il·luminació amb LED (fins 85%).
  • Substitució de l'il·luminació fluorescent convencial per sistemes electronics amb un estalvi del 40%.
  • Estalviadors energètics monofàsics i trifasics (Estalvi del 15%).
  • Regulació i control d'instal·lacions elèctriques i de climatització.
  • Energia Reactiva.
 • Electricitat

  • Instal·lacions i manteniment de sistemes de Baixa Tensió (Locals comercials, Indústries, Pàrkings, vivendes, xarxes elèctriques, etc.)
  • Instal·lacions i manteniment de sistemes de Mitja Tensió (Públic).
  • Compensació Reactiva.
  • Parallamps.
  • Il·luminació de vivendes i locals comercials.
  • Manteniments preventius i correctius.
  • Domòtica
 • ESE

  • Una ESE (Empresa de Servicios Energéticos) és una empresa que ven Energia Tèrmica, a un preu competitiu i donant al client garantia total de d’instal·lació assumint tot el manteniment necessari.
  • S.Gol és una empresa de Serveis Energètic.
  • Instal·lació solar tèrmica, biomassa i geotèrmia totalment a cost 0€.
  • Acreditats per l'IDAE (Instituto para la diversificación y Ahorro de la Energía).
  • Garantia d'un estalvi en consum d'un 10% inferior a l'actual.
  • Oferim a tots els clients un servei integral de venda d'energia tèrmica solar/biomassa/geotèrmia, realitzant totes les etapes que comporta (Disseny, Instal·lació, posada en funcionament, legalització i manteniment).
  • S.Gol forma part del llistat d'Empreses habilitades al programa SOLCASA (IDAE) d'energia solar tèrmica en edificis
 • Gas

  • Encimeres, cuines i calentadors.
  • Instal·lacions domèstiques i industrials.
  • Tancs de prova.
  • Escomeses i comunitats.
  • Manteniment preventiu i correctiu.
 • Geotèrmia

  • Empresa de Serveis Energètics acreditats per IDAE.
  • Instal·lacions en comunitats.
  • Instal·lacions en vivendes unifamiliars.
  • Instal·lacions en Residencies, Hospitals, hotels o ajuntaments.
  • Instal·lacions en Piscines.
  • Manteniments preventius i correctius.
 • Punt de servei

  • Atenció al client Endesa.
  • Atenció comercial equipaments.
  • Manteniment i realització de línies de baixa tensió a Manresa.
  • Gestió d’altes i baixes de contadors en la zona de Vic, Berguedà, Cerdanya i Bages.
  • Realització de contractes Mercat Lliure.
  • Actualitzacions de potència.
  • Provisionals d’obra.
 • Solar Tèrmica

  • Empresa de Serveis Energètics acreditats per IDAE.
  • Instal·lacions en comunitats.
  • Instal·lacions en vivendes unifamiliars.
  • Instal·lacions en Residencies, Hospitals, hotels o ajuntaments.
  • Instal·lacions en Piscines.
  • Manteniments preventius i correctius.
  • Sistemes Mixtes amb altres energies com la biomassa la geotèrmia, gas, etc.
 • Veu i dades

  • Instal·lació de Racks.
  • Instal·lació de cablejat informàtic CAT5, CAT6, CAT7 i fibra òptica.
  • Certificacions de Xarxes.
  • Videoporters.
  • Muntatge de circuits tancats de TV (CCTV).
  • Alarmes.
  • Megafonia.
  • Antena de TV (ICT).